امیر محمد امامی "امیر محمد آریان"

قد : 143
کمربند : قرمز
تاریخ تولد : 1388/1/30
محل سکونت: تهران
سابقه ورزشی : 1.6 سال تریکینگ