عارفه جنگ آور

عارفه جنگ آور "عارفه آریانا"

قد : 168
کمربند : مشکی
تاریخ تولد : 1382/7/29
محل سکونت: تهران
سابقه ورزشی : 4 سال سابقه تریکینگ