علیرضا قلی زاده

قد : 168
کمربند : .....
تاریخ تولد : 1380/12/17
محل سکونت: مشهد
سابقه ورزشی : 8 سال سابقه تریکینگ